Application Form dah tel a ni a. Mahni pawha download mai tur a ni, mahse form submit hunah seal chhuttira Rs. 30/- (Form 1 man) nena submit theih a ni ang. Seal tel lova submit chu an application reject a ni ang.